Program Priorytetowy "Moja Woda" edycja III.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza od dnia 03.08.2023 roku nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wysokość dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 6 000,00 zł

Pula środków przewidziana dla obecnego naboru wynosi 4 100.000,00 zł

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od dn. 03.08.2023 roku, poprzez:

  • portal beneficjenta

oraz równolegle dodatkowo

  • w formie papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

(nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.

  • Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  • Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
  • Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
(godziny pracy 8:00 - 15:30)

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową https://www.wfosigw.lodz.pl/

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność zapewnienia, że realizacja przedsięwzięcia  musi być zgodna z przepisami prawa i przed przystąpieniem do realizacji swojej inwestycji trzeba posiadać właściwe decyzje administracyjne. W związku z powyższym należy uzyskać informację od odpowiedniego organu nadzoru budowlanego (starostwo powiatowe / urząd miasta) oraz od Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w zakresie konieczności uzyskania takich decyzji dla danej inwestycji aby przedstawić je Funduszowi przy rozliczaniu dotacji.

Pytania dotyczące naboru wniosków do Programu Priorytetowego „Moja Woda” można kierować pod poniższy numer telefonu:

  • 42 20 71 480

lub mailowo na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       


Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2023 rok.

NABÓR WSTRZYMANY

Nazwa programu: Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego na 2023 rok.

Cel zadania: Oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Dodatkowa pula środków do rozdysponowania:  70.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Załączniki

• Treść programu 

• Formularz wniosku z załącznikami 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej na Adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118

93-465 Łódź

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.lodz.pl,

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pod nr telefonu 42 207 14 80


Program dla przedsięwzięć na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych przez osoby fizyczne na 2023 rok.

 NABÓR WSTRZYMANY

NABÓR WNIOSKÓW 06.02.2023 r. – 31.03.2023 r. – lub do wyczerpania środków.

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2023 rok.

Cel zadania: Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych.

Pula środków do rozdysponowania:  1 500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 80 % kosztów kwalifikowanych zadania jednak nie więcej niż 4 000 zł

Załączniki

Treść programu

Formularz wniosku z załącznikami 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej.

Adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118

93-465 Łódź

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.lodz.pl,

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pod nr telefonu 42 207 14 80


 

Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków na 2023 rok

 

NABÓR WSTRZYMANY

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na 2023 rok.

Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Pula środków do rozdysponowania:  1 500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania nie więcej niż 7.000 zł.

Załączniki

Treść programu

Formularz wniosku z załącznikami

 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej. Adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118

93-465 Łódź

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.lodz.pl,

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pod nr telefonu 42 207 14 80


 

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2023 rok.

NABÓR WSTRZYMANY

NABÓR WNIOSKÓW 06.02.2023 r. – 31.03.2023 r. - lub do wyczerpania środków

Nazwa programu: Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego na 2023 rok.

Cel zadania: Oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Pula środków do rozdysponowania:  500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Załączniki

• Treść programu 

• Formularz wniosku z załącznikami 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej na Adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118

93-465 Łódź

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.lodz.pl,

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pod nr telefonu 42 207 14 80