Program dla przedsięwzięć na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych przez osoby fizyczne na 2023 rok.

 

NABÓR WNIOSKÓW 06.02.2023 r. – 31.03.2023 r. – lub do wyczerpania środków.

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2023 rok.

Cel zadania: Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych.

Pula środków do rozdysponowania:  1 500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 80 % kosztów kwalifikowanych zadania jednak nie więcej niż 4 000 zł

Załączniki

Treść programu

Formularz wniosku z załącznikami 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej.

Adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118

93-465 Łódź

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.lodz.pl,

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pod nr telefonu 42 207 14 80


 

Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków na 2023 rok

 

-PROGRAM WSTRZYMANY- NABÓR WNIOSKÓW 06.02.2023 r. – 31.03.2023 r. – lub do wyczerpania środków.

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na 2023 rok.

Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Pula środków do rozdysponowania:  1 500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania nie więcej niż 7.000 zł.

Załączniki

Treść programu

Formularz wniosku z załącznikami

 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej. Adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118

93-465 Łódź

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.lodz.pl,

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pod nr telefonu 42 207 14 80


 

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2023 rok.

NABÓR WNIOSKÓW 06.02.2023 r. – 31.03.2023 r. - lub do wyczerpania środków

Nazwa programu: Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego na 2023 rok.

Cel zadania: Oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Pula środków do rozdysponowania:  500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Załączniki

• Treść programu 

• Formularz wniosku z załącznikami 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej na Adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118

93-465 Łódź

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.lodz.pl,

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pod nr telefonu 42 207 14 80