To jest: oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement).

Serwis należy do: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dostępny jest pod adresem:   www.wfosigw.lodz.pl   

Data opublikowania strony internetowej:    17.11.2020 r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej:     17.11.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:   01.03.2021 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności:  Wiesława Szczawińska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu do osoby kontaktowej:  42 663 41 12

 

W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością

Prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wiesława Szczawińska , adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  42 663 41 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Obowiązek ten wynika z  Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848 z dnia 8 maja 2019 r.)

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do      Rzecznika Praw Obywatelskich

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

 

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

 • Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi.
 • Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

 

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

 

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

 

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

 

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

 

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

 

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

93-465 Łódź, ul. Dubois 118

 

Dojazd do siedziby WFOŚiGW w Łodzi

W odległości ok. 250 metrów od wejścia głównego Funduszu znajduje się przystanek autobusowy. W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

 

Dostępność wejścia

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony ulicy – Dubois.  Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Funduszu.
 • Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu, bez żadnych barier architektonicznych. Możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa w holu na parterze (pracownik jest przywoływany do stanowiska obsługi).
 • W budynku znajduje się winda ogólnodostępna, umożliwiająca dostęp na każdą kondygnację budynku. Na wyświetlaczu zobrazowana jest cyfra wskazująca kondygnację, odpowiednio: „0” – parter, „1” – I piętro, „2” – II piętro, „3” – III piętro. W windzie zamontowane jest urządzenie (interkom) pozwalające przywołać pomoc w sytuacji awarii.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność parkingu

Wokół budynku znajduje się parking samochodowy w tym od strony wejścia głównego 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu wjazdu znajduje się parking ogólnodostępny z wydzielonymi miejscami dla klientów.

 

Dostępność toalety

Na parterze znajdują się 3 toalety dla klientów, w tym jedna w pobliżu windy, przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Utrudnienia:

 • Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku  nie ma oznaczeń alfabetu Braille’a.
 • W windzie brak komunikatów głosowych informujących o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.
 • Brak tłumacza języka migowego.