Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi każdego roku publikuje sprawozdanie z działalności Funduszu, w którym przedstawione są formy i kierunki działalności oraz wysokość dofinansowania udzielanego na zadania służące poprawie stanu środowiska naturalnego w województwie łódzkim.

 

Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Łodzi za 2023 r.

W dniu 19.04.2024 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 37/IV/2024 zatwierdziła "Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2023".

 Do pobrania:

 

Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Łodzi za 2022 r. 

W dniu 17.04.2023 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 41/IV/2023 zatwierdziła "Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2022".

Do pobrania:


Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Łodzi za 2021 r. 

W dniu 20.04.2022 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 26/IV/2022 zatwierdziła "Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2021".

Do pobrania:

 

Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Łodzi za 2020 r. 

W dniu 28.04.2021 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 33/IV/2021 zatwierdziła "Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2020".

 

Do pobrania:


Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Łodzi za 2019 r.

W dniu 29.04.2020 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła "Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2019".

 

Do pobrania:


Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Łodzi za 2018 r.

W dniu 29.04.2019 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 24/IV/2019 zatwierdziła "Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2018".

 

Do pobrania:

Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi za 2018 r.

W dniu 29.04.2019 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 25/IV/2019 zatwierdziła "Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2018".

 

Do pobrania:


Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Łodzi za 2017 r.

W dniu 20.04.2018 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 27/IV/2018 zatwierdziła "Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2017".

 

Do pobrania:

Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi za 2017 r.

W dniu 20.04.2018 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 28/IV/2018 zatwierdziła "Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2017".

 

Do pobrania:


Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Łodzi za 2016 r.

W dniu 31.03.2017 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 18/III/2017 zatwierdziła "Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2016".

 

Do pobrania:

Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi za 2016 r.

W dniu 31.03.2017 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 19/III/2017 zatwierdziła "Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2016".

 

Do pobrania:


Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Łodzi za 2015 r.

W dniu 21.03.2016 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 14/III/2016 zatwierdziła "Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2015".

 

Do pobrania:

Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi za 2015 r.

W dniu 21.03.2016 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 15/III/2016 zatwierdziła "Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2015".

 

Do pobrania:


Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Łodzi za 2014 r.

W dniu 30.03.2015 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 18/III/2015 zatwierdziła "Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2014".

 

Do pobrania:

Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi za 2014 r.

W dniu 30.03.2015 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 19/III/2015 zatwierdziła "Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2014".

 

Do pobrania:


Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Łodzi za 2013 r. 

W dniu 28.04.2014 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 26/IV/2014 zatwierdziła "Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2013".

 

Do pobrania:


Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Łodzi za 2012 r.

 

Do pobrania:


Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi za 2013 r.

W dniu 28.04.2014 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 27/IV/2014 zatwierdziła "Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2013".

 

Do pobrania:


Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi za 2012 r.

W dniu 19.04.2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 18/IV/2013 zatwierdziła "Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2012".

 

Do pobrania: