Szanowni Beneficjenci,

informujemy, że decyzją Prezesa Zarządu w WFOŚiGW w Łodzi został wdrożony System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, obejmujący całą strukturę organizacyjną Funduszu i wszystkich jego pracowników.

Celem Systemu jest:

  • eliminacja albo minimalizacja możliwości wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym we wszystkich aspektach funkcjonowania Funduszu;
  • zbudowanie wysokiego poziomu zaufania do decyzji podejmowanych w Funduszu, które mają znaczenie dla jego Beneficjentów;
  • sprawne dostosowywanie się Funduszu do zmieniających się wymagań i przepisów prawa.

Za efektywność Systemu odpowiedzialny jest Kierownik Zespołu Systemu Zarządzania Pani Marzena Ciechulska pełniąca funkcję Przedstawiciela Zarządu ds. Systemu Zarządzania.

Zapraszamy wszystkich współpracujących z Funduszem do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz innymi dokumentami dotyczącymi antykorupcji.

Do pobrania:

  1. Zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym
  2. "Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników" - broszura_przygotowana przez CBA
  3. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020

Do pobrania:

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zachęca do podniesienia świadomości w zakresie prawodawstwa oraz polityki antykorupcyjnej. W związku z powyższym informujemy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne realizuje projekt pn. "Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych", finansowany ze środków Programu Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości (ang. Prevention of and Fight against Crime - ISEC). W ramach projektu została uruchomiona ogólnodostępna platforma e-learningowa, zawierająca szkolenia antykorupcyjne, dedykowane
m. in. przedstawicielom administracji publicznej.

Są one podzielone na trzy bloki tematyczne, tj.:

  • Korupcja w administracji publicznej (prawne i instytucjonalne instrumenty walki z korupcją),
  • Korupcja w biznesie (rozwiązania antykorupcyjne w obrocie prawnym i gospodarczym),
  • Społeczne skutki korupcji (wpływ korupcji na deficyt budżetowy oraz jej związek ze zjawiskami społecznymi typu kryzys czy bezrobocie).


Informację na temat tego szkolenia znajdziecie Państwo na stronie:

Zamieszczone są tam instrukcje rejestracji i logowania oraz wsparcie techniczne dla użytkowników. Każdy z bloków zakończony jest testem wiedzy, po zaliczeniu którego uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

Zachęcamy do uczestnictwa!