Niniejszy Biuletyn został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2002 r.).

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone w lewej części strony. Znajdujące się tam grupy tematyczne posiadają rozwijalne podmenu. 
Wybór interesującej informacji jest dokonywany, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" - będącego jednocześnie polem opisującym daną informację.

Na stronach w lewym górnym rogu znajduje się logo WFOŚiGW w Łodzi umożliwiające powrót do strony głównej, czyli do aktualności serwisu. Na stronach w prawym górnym rogu znajduje się również przycisk ekranowy umożliwiający połączenie się ze stroną główną BIP (www.bip.gov.pl).

Każda informacja, która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jest identyfikowana poprzez określenie daty oraz osoby, która jest odpowiedzialna za:

  • wytworzenie informacji,
  • wprowadzenie informacji do file.php?i=podstrony BIP, 
  • zaakceptowanie treści informacji, 
  • ostatnią zmianę treści informacji.

Biuletyn posiada wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.Istnieje także rejestr wszystkich zmian treści informacji ze wskazaniem daty od której te zmiany obowiązują oraz osób, które dokonały tych zmian.

Na stronie głównej serwisu podana jest data ostatniej modyfikacji serwisu, osoba odpowiedzialna za jego udostępnienie, osoba wprowadzająca dany dokument do Biuletynu. 

Serwis nie zawiera ramek, może być otwierany również na przeglądarkach tekstowych w systemie linux. Objętość została zminimalizowana tak, żeby przy braku łącza stałego i połączeniu modemowym ładowanie stron odbywało się szybko i bezproblemowo.

Serwis został zoptymalizowany do pracy z przeglądarką MS Internet Explorer w wersji 4 lub wyższej w rozdzielczości ekranu 1024*768 ( ).
W przypadku wystąpienia problemów prosimy o kontakt przez e-mail z administratorem serwisu.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02 listopad 2020 12:14 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 lipiec 2022 18:42 Alicja Miśkiewicz