Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, może przyznawać nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązane z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej. 

Nagrody  przyznawane są:

  • w ramach ogłoszonych przez Fundusz konkursów;
  • w  ramach konkursów organizowanych przez inne podmioty bądź instytucje;
  • w trybie pozakonkursowym.

Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym  nie posiadającym osobowości prawnej.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony interenetowej, na której umieszczane są informacje o ogłaszanych konkursach. 

 

Do pobrania: