Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwany dalej Funduszem może przyznawać nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązane z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej zwane dalej  nagrodami, w oparciu o art. 411 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Nagrody  przyznawane są:

     1) w ramach ogłoszonych przez Fundusz konkursów;
     2) w  ramach konkursów organizowanych przez inne podmioty bądź instytucje;
     3) w trybie pozakonkursowym.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do udziału w Konkursie EKO-DOM. Konkurs zorganizowano z okazji trzydziestolecia WFOŚiGW w Łodzi. Co miesiąc Fundusz przyzna do 30 nagród po 3000 zł.