Od 2016 roku w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118 prowadzona jest edukacja ekologiczna poprzez prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego. Założeniem warsztatów realizowanych przez WFOŚiGW w Łodzi w zakresie edukacji ekologicznej jest przekonanie, że budowanie świadomości ekologicznej jest procesem, który powinien być rozłożony na lata. Dlatego ważne jest, aby zajęcia z edukacji ekologicznej były realizowane wśród dzieci i młodzieży nie tylko na lekcji, ale również w instytucji, która wspiera inicjatywy służące ochronie środowiska.

Tematyka zajęć jest dostosowana do poziomu intelektualnego oraz wiekowego  uczniów odwiedzających Fundusz i składa  się z dwóch części:

Etap pierwszy

Polega na zwiedzaniu ścieżki ekologicznej, która znajduje się wokół WFOŚiGW w Łodzi. Stanowi to niewątpliwie jeden z ważniejszych elementów wizyty młodych ludzi w naszej placówce, którzy mogą zapoznać się z ekologicznymi rozwiązaniami zastosowanymi w siedzibie Funduszu. Mogą również zobaczyć, jak w praktyce funkcjonuje budownictwo energooszczędne.

Etap drugi

Zajęcia w sali edukacyjno –konferencyjnej, podczas których dzieci i młodzież uczą się, jak właściwie dbać o środowisko, zwracają uwagę na problem segregacji śmieci oraz walkę ze smogiem, rozmawiają o konieczności dbania o czyste powietrze, poznają zasady działania odnawialnych źródeł energii. Podczas zajęć uczniowie rozwiązują quizy, krzyżówki, tworzą plakaty, odgrywają scenki, jak również samodzielnie ćwiczą segregację odpadów.

Założeniem działań podejmowanych przez WFOŚiGW w Łodzi w zakresie edukacji ekologicznej jest przekonanie, że budowanie świadomości ekologicznej jest procesem, który powinien być rozłożony na lata. Dlatego ważnym jest, aby zajęcia z edukacji ekologicznej były realizowane już wśród przedszkolaków i uczniów.

Zapraszamy zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne do skorzystania z naszej oferty.

Zajęcia są bezpłatne!