Kodeks Etyki Pracowników WFOŚiGW w Łodzi

Kodeks etyki jest zbiorem norm moralnych i standardów zachowań, którymi winni kierować się w swoim postępowaniu i pracy Członkowie Zarządu oraz wszyscy Pracownicy WFOŚiGW w Łodzi.

Zebrane i spisane w nim normy nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji i towarzyszących im zachowań - nie stanowią zatem katalogu zamkniętego. Wskazuje wartości i wynikające z nich postawy etyczne jakie powinny cechować każdego człowieka, bez względu na sytuacje w jakich może się znaleźć.

Stanowi wyznacznik zwyczajowych relacji w kontaktach z Klientami Funduszu (tj. podmiotami ubiegającymi się lub korzystającymi ze wsparcia finansowego Funduszu, bądź ubiegającymi się lub będącymi już wykonawcami realizującymi zamówienia na rzecz Funduszu), Pracodawcą i Współpracownikami WFOŚiGW w Łodzi.


Do pobrania: