Z myślą o usprawnieniu komunikacji z Beneficjentami, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przekazuje do Państwa dyspozycji moduł internetowy  - Portal Beneficjenta, który umożliwia dostęp do informacji o stanie rozliczeń z Funduszem, w tym m.in. karty planowego rozliczenia, korespondencji, powiadomień o odsetkach oraz karty rozliczenia umowy. Dostęp do Portalu Beneficjenta jest spersonalizowany i wymaga logowania.