Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 2021 – 2022

NABÓR WNIOSKÓW  01.02.2021 r. – 15.03.2021 r.

Nazwa programu: Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w latach 2021-2022

Cel zadania: Oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Pula środków do rozdysponowania:  500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Do pobrania:

 


Informacja o wstrzymaniu naboru dla przydomowych oczyszczalni ścieków

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że od dnia 16.02.2021 r. nabór wniosków do Programu Priorytetowego pn. „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2021-2022” zostaje wstrzymany.

Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków

NABÓR WNIOSKÓW  01.02.2021 r. – 15.03.2021 r.

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2021-2022.

Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Pula środków do rozdysponowania:  500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania nie więcej niż 6.000 zł.

Do pobrania:


Telefony kontaktowe:

  • 42 663 41 50

  • 42 663 41 90

  • 42 207 11 76

  • 42 663 41 53