Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania oczyszczalni ścieków - NABÓR ZAKOŃCZONY

INFORMACJA - wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2020 - 2021".

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w związku ze złożeniem przez Wnioskodawców bardzo dużej ilości wniosków o dofinansowanie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków wyczerpany został budżet programu.


Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2020-2021.

Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Okres wdrażania: 2020 r.

Pula środków do rozdysponowania: 500.000,00

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych Zadania.

Załączniki


Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 2020 - 2021

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 2020 – 2021

Nazwa programu: Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w latach 2020-2021

Cel zadania: Oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Okres wdrażania: 2020 r.

Pula środków do rozdysponowania: 500.000,00

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 90 % kosztów kwalifikowanych Zadania.

 

WAŻNA INFORMACJA:

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w związku ze złożeniem przez Wnioskodawców bardzo dużej ilości wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających  azbest wyczerpany został budżet programu, w związku z czym nabór wniosków zostaje wstrzymany z dniem 17 sierpnia 2020 r.

Załączniki