Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że dnia 21.02.2023 r. o godzinie 15.30 kończy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego - „EkoRemiza - Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – IV edycja” z uwagi na przekroczenie kwoty wnioskowanej w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków. W przypadku pojawienia się możliwości rozdysponowania wolnych środków, możliwe jest powtórne otwarcie naboru wniosków.

Wnioski złożone pomimo zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.