Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do skorzystania z dofinansowania w ramach aktualnie prowadzonych naborów wniosków:

 1. Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego na 2022 rok
 2. Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok
 3. Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok
 1. Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - V edycja
 2. Niezwłoczne usuwanie odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska - II edycja
 3. EkoRemiza - Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – III edycja
 4. Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa – II edycja
 5. Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi
 6. Rewaloryzacja zabytkowych parków województwa łódzkiego
 7. EkoAuto - Łódzki Rozwój Elektromobilności
 8. EkoOczyszczalnia - instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
 9. Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – II edycja

Informujemy również, że trwa ciągły nabór wniosków w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze - zapoznaj się z nowościami w programie