Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z uwagi na przekroczenie kwoty wnioskowanej w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków w budżecie Programu, wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie w ramach  „Programu dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne na 2024 rok”.

Wnioski złożone pomimo zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.