Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z uwagi na przekroczenie kwoty wnioskowanej w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków w budżecie Programu, wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Wsparcie gospodarki ściekowej - III edycja”.

Wnioski złożone pomimo zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

W przypadku wznowienia naboru wniosków stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi.