Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na podstawie art. 400 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) jest  samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.). Jako jednostka sektora finansów publicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jest zobowiązany do udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02 listopad 2020 12:36 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2024 13:41 Waldemar Snelewski