W celu poprawy organizacji pracy i uzyskania wysokiej jakości obsługi Klientów oraz mając na uwadze konieczność racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i szerzenie idei ochrony środowiska, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wdrożył, utrzymuje i doskonali Zintegrowany System Zarządzania w zakresie finansowego wspierania przedsięwzięć z obszaru ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie województwa łódzkiego.

Zintegrowany System Zarządzania jest zgodny z międzynarodowymi normami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz z wymogami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK).

Głównymi założeniami funkcjonującego w Funduszu Zintegrowanego Systemu Zarządzania są:

  • zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu Funduszem,
  • stałe doskonalenie prowadzonych działań dzięki systematycznym przeglądom oraz auditom wewnętrznym i zewnętrznym,
  • ukierunkowanie na zwiększenie zadowolenia zarówno pracowników Funduszu jak i klientów zewnętrznych,
  • zapewnienie nadzoru nad procesami oraz środków i zasobów niezbędnych do ich funkcjonowania,
  • stałą orientację na potrzeby i wymagania Klientów.

Do pobrania:

 

 

iso

Certyfikat
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
(ISO 9001, ISO 14001)

 IQNet certification mark

Certyfikat
IQNet

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02 listopad 2020 12:20 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 listopad 2020 12:23 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 grudzień 2020 12:13 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 12:21 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 12:21 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 12:23 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 12:27 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 12:28 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 12:28 Alicja Miśkiewicz