Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

Sposób uzyskania:

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej związanej z zakresem działalności WFOŚiGW w Łodzi, a niezamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej powinny wypełnić udostępniony poniżej formularz, a następnie przekazać go osobiście, drogą pocztową lub w formie elektronicznej do siedziby Funduszu w Łodzi.

 Do pobrania:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02 listopad 2020 12:42 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 grudzień 2020 12:17 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 grudzień 2020 12:17 Administrator