Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Funduszu corocznie opracowuje projekt Planu Działalności WFOŚiGW w Łodzi na kolejny rok. Rada Nadzorcza uchwala Plan Działalności w terminie 30 listopada każdego roku na rok następny. Plan Działalności stanowi podstawowy dokument wyznaczający kierunek działania WFOŚiGW w Łodzi.

 

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi zawiera m.in:

1. Plan Finansowy,
2. Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska,

Plan Finansowy jest przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska z późn. zm. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Plan Finansowy WFOŚiGW w Łodzi zawiera stan finansowy funduszu na początek i koniec roku kalendarzowego z wyszczególnieniem:

  • przychodów i wydatków;
  • wynagrodzeń i składek naliczonych od wynagrodzeń;
  • wydatków majątkowych.

Do pobrania:

 

W dniu 28.11.2022 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 117/XI/2022 z dn. 28.11.2022 r. zatwierdziła zmiany w "Planie Działalności WFOŚiGW na 2022 rok", w tym zmiany w Rocznym Planie Finansowym i Planie Finansowego Wsparcia oraz uchwałą nr 118/XI/2022 z dn. 28.11.2022 zatwierdziła „Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2023 rok”.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2022 r. zatwierdzony Uchwała Rady Nadzorczej nr 122/XI/2021 z dn. 29.11.2021 r.

 


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2021 r. zatwierdzony Uchwała Rady Nadzorczej nr 119/XI/2020 z dn. 25.11.2020 r.


 

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2020 r. - zmiana z dn. 25.11.2020 r. (Uchwała Rady Nadzorczej nr 118/XI/2020 z dn. 25.11.2020 r.)

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2020 r. - zmiana z dn. 22.05.2020 r. (Uchwała Rady Nadzorczej nr 40/V/2020 z dn. 22.05.2020 r.)

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2020 r. zatwierdzony Uchwała Rady Nadzorczej nr 94/XI/2019 z dn. 28.11.2019 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2019 r. - tekst jednolity z dn. 28.11.2019 r. - Uchwała Rady Nadzorczej nr 93/XI/2019 z dn. 28.11.2019 r.

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2019 r. zatwierdzony uchwała Rady Nadzorczej nr 74/IX/2019 z dn. 25.09.2019 r.

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2019 r. zatwierdzony uchwała Rady Nadzorczej nr 104/XI/2018 z dn. 23.11.2018 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2018 r. - zmiana z dn. 23.11.2018 r. (Uchwała Rady Nadzorczej nr 103/XI/2018 z dn. 23.11.2018 r.)

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2018 r. - zmiana z dn. 24.08.2018 r. (Uchwała Rady Nadzorczej nr 64/VIII/2018 z dn. 24.08.2018 r.)

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2018 r. - zmiana z dn. 22.06.2018 r. (Uchwała Rady Nadzorczej nr 42/VI/2018 z dn. 22.06.2018 r.)

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2018 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 122/XI/2017 z dn. 24.11.2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2017 r. - zmiana z dn. 24.11.2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2017 r. - zmiana z dn. 20.10.2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2017 r. - zmiana z dn. 21.04.2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2016 r. - zmiana z dn. 25.11.2016 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2016 r. - zmiana z dn. 26.09.2016 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2016 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2015 r.z dn. 23.11.2015 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2015 r.z dn. 22.10.2015 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2015 r.z dn. 26.11.2014 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2014 r. z dn. 18.12.2014 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10 listopad 2020 09:37 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 grudzień 2020 11:55 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 grudzień 2020 11:57 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 styczeń 2021 15:11 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 styczeń 2021 15:17 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 styczeń 2021 15:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 styczeń 2021 15:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 grudzień 2021 15:16 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 grudzień 2021 21:10 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 grudzień 2021 21:11 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 grudzień 2021 21:13 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 grudzień 2021 21:14 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 grudzień 2022 10:50 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 grudzień 2022 10:55 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 grudzień 2022 11:38 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 styczeń 2023 12:04 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 styczeń 2023 12:05 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 styczeń 2023 13:04 Waldemar Snelewski