W dniu 21 grudnia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Misja WFOŚiGW w Łodzi brzmi: skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska województwa łódzkiego.

Fundusz przeznacza posiadane środki na udzielanie:

  • pożyczek,
  • pożyczek pomostowych,
  • bezzwrotnych dotacji,
  • przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym,
  • dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek zaciąganych w bankach komercyjnych,
  • częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego.

Działalność Funduszu koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony ziemi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz monitoringu, zapobieganiu i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.


Do pobrania:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 10:40 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 listopad 2021 11:14 Administrator