Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi każdego roku publikuje sprawozdanie z działalności Funduszu, w którym przedstawione są formy i kierunki działalności oraz wysokość dofinansowania udzielanego na zadania służące poprawie stanu środowiska naturalnego w województwie łódzkim.

 

Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi za 2018 r.

W dniu 29.04.2019 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 25/IV/2019 zatwierdziła "Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2018".

Do pobrania:


Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi za 2017 r.

W dniu 20.04.2018 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 28/IV/2018 zatwierdziła "Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2017".

Do pobrania:


Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi za 2016 r.

W dniu 31.03.2017 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 19/III/2017 zatwierdziła "Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2016".

Do pobrania:


 Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi za 2015 r.

W dniu 21.03.2016 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 15/III/2016 zatwierdziła "Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2015".

Do pobrania:


 Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi za 2014 r.

W dniu 30.03.2015 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 19/III/2015 zatwierdziła "Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2014".

Do pobrania:


Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi za 2013 r.

W dniu 28.04.2014 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 27/IV/2014 zatwierdziła "Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2013".


Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Łodzi za 2012 r.

W dniu 19.04.2013 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 18/IV/2013 zatwierdziła "Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok 2012".

Do pobrania:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10 listopad 2020 09:40 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 listopad 2020 11:34 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 08:16 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 08:16 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 08:27 Administrator