Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Określenie stanowiska pracy:  Główny Specjalista w Zespole ds. Promocji

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Ratyńska oraz Pani Alicja Miśkiewicz.


Uzasadnienie dokonanego naboru: Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji przez Kandydatów, gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na które przeprowadzony był nabór.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 09 czerwiec 2021 07:41 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 09 czerwiec 2021 07:41 Administrator