Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko: Specjalista w Zespole ds. Programów Unijnych i Klienta Indywidualnego

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych aplikacji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

   L.p.     Imię i nazwisko        Miejsce zamieszkania    
 1.  Agnieszka Rajska                          Łódź
 2.  Andrzej Skowroński  Konstantynów Łódzki
 3.  Monika Wylęgły  Łódź
 4.  Agnieszka Sadłecka  Górka Pabianicka
 5.  Renata Gajek  Czatolin

 

Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 4 marca 2021 r. w sali nr 0.12 (parter) w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (ul. Dubois 118, 93-465 Łódź) od godz. 12:30.

Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodem osobistym. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 marzec 2021 10:53 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 marzec 2021 10:57 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 marzec 2021 13:07 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 marzec 2021 13:09 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 marzec 2021 13:09 Administrator