Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Określenie stanowiska pracy: Specjalista w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych

              
WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w związku z nie stawieniem się w wyznaczonym terminie kandydata do zatrudnienia zakończono procedurę naboru na ww. stanowisko.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 lipiec 2022 12:08 Alicja Miśkiewicz