(dotyczy procedury naboru na stanowisko Specjalisty w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych w WFOŚiGW w Łodzi)

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Oferowane Stanowisko: Specjalista w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych aplikacji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Michał Szajfler
  
Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji odbędzie się w dniu 15 lipca 2022 r. od godz. 11:00 w sali nr 1.08 w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (ul. Dubois 118, 93-465 Łódź) i polegał będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wskazany powyżej powinien stawić się z dowodem osobistym. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 13 lipiec 2022 12:44 Alicja Miśkiewicz