(dotyczy procedury naboru na stanowisko Główny Specjalisty –Stanowisko Nadzoru Właścicielskiego w WFOŚiGW w Łodzi)

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Oferowane Stanowisko: Główny Specjalista – Stanowisko Nadzoru Właścicielskiego

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych aplikacji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


1. Krzysztof Jędrzejewski
  
Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji odbędzie się w dniu 13 lipca 2022 r. od godz. 10:00 w sali nr 1.08 w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (ul. Dubois 118, 93-465 Łódź) i polegał będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydat wskazany powyżej powinien stawić się z dowodem osobistym. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 11 lipiec 2022 17:47 Alicja Miśkiewicz