(dotyczy procedury naboru na stanowisko Specjalisty w Zespole ds. Planowania, Analiz i Windykacji w WFOŚiGW w Łodzi)

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Oferowane Stanowisko: Specjalista w Zespole ds. Planowania, Analiz i Windykacji

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych aplikacji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


1. Małgorzata Kępa
2. Dorota Grabarczyk
  
Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji odbędzie się w dniu 13 lipca 2022 r. od godz. 11:00 w sali nr 1.08 w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (ul. Dubois 118, 93-465 Łódź) i polegał będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodem osobistym. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 11 lipiec 2022 17:40 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 lipiec 2022 17:41 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 lipiec 2022 17:44 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 lipiec 2022 17:48 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 13 lipiec 2022 10:50 Alicja Miśkiewicz