Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Określenie stanowiska pracy: Specjalista w Zespole ds. Programów Unijnych i Klienta Indywidualnego

              
WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Królikowska.


Uzasadnienie dokonanego naboru: Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji przez Kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 22 czerwiec 2022 15:14 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 22 czerwiec 2022 15:17 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 22 czerwiec 2022 15:17 Alicja Miśkiewicz