Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w związku ze złożeniem przez Wnioskodawców bardzo dużej ilości wniosków o dofinansowanie sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych wyczerpany został budżet programu.