Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko: Główny Specjalista w Zespole ds. Promocji

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych aplikacji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

  1. Alicja Miśkiewicz
  2. Elżbieta Ratyńska

Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r. w sali nr 1.08 w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (ul. Dubois 118, 93-465 Łódź) o godz. 10:00.

Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodem osobistym. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 maj 2021 13:37 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 maj 2021 13:38 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 maj 2021 13:38 Administrator