Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Określenie stanowiska pracy: Starszy Specjalista w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym (Kancelaria)

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Andrzej Sujka zamieszkały w Rąbieniu.

Uzasadnienie dokonanego naboru: Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji przez Kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 24 luty 2021 14:34 Administrator