Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Określenie stanowiska pracy: Główny Specjalista – Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Jędrzejewski.

Uzasadnienie dokonanego naboru: Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji przez Kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 lipiec 2022 11:27 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 20 lipiec 2022 11:34 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 20 lipiec 2022 11:35 Alicja Miśkiewicz