Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Określenie stanowiska pracy: Specjalista w Zespole Realizacji Umów

              
WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Krawczyk.


Uzasadnienie dokonanego naboru: Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji przez Kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 30 czerwiec 2022 11:28 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 czerwiec 2022 11:29 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 czerwiec 2022 11:29 Waldemar Snelewski