(dotyczy procedury naboru na stanowisko Specjalisty w Zespole Realizacji Umów w WFOŚiGW w Łodzi)

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Oferowane Stanowisko: Specjalista w Zespole Realizacji Umów

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych aplikacji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


1. Monika Świercz
2. Joanna Krawczyk
3. Jolanta Piotrowska
  
Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. od godz. 9:00 w sali nr 1.08 w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (ul. Dubois 118, 93-465 Łódź) i polegał będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodem osobistym. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 22 czerwiec 2022 15:22 Alicja Miśkiewicz