Podstawą prowadzenia działalności przez Fundusz są następujące akty prawne:

  • ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku,

  • ustawa o finansach publicznych,

  • ustawa o rachunkowości,

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,.

Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umów cywilnoprawnych, w oparciu o Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi, Regulamin udzielania przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji w formie dopłat do oprocentowania oraz dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych oraz programy priorytetowe. Ponadto udzielając pomocy finansowej Fundusz działa w oparciu o następujące dokumenty:

  • Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi,

  • Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

  • Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków WFOŚiGW w Łodzi,

  • Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02 listopad 2020 12:20 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 listopad 2020 12:22 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 maj 2021 12:24 Administrator