Odwiedziliśmy dziś powiat opoczyński.  Prezes Wojciech Miedzianowski na spotkaniu z samorządowcami przedstawił udział powiatu w programach Funduszu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zachęcając jednocześnie do coraz większej aktywności w wykorzystaniu środków w ramach  oferty WFOŚiGW w Łodzi.

Omówiliśmy również problemy, które występują podczas realizacji projektów, mając nadzieję na efektywniejszą współpracę przy rozliczaniu wniosków. Dziękujemy za gościnę Starostom Powiatu Opoczyńskiego: Marcinowi Baranowskiemu i Marii Barbarze Chomicz.