Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że od dnia 01.02.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – II edycja”.