WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w związku ze złożeniem przez Wnioskodawców bardzo dużej ilości wniosków z zakresu ochrony powietrza o dofinansowanie w ramach obowiązujących „Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi” z dniem 8 kwietnia 2021 r. nabór tych wniosków zostaje czasowo wstrzymany. Wnioski złożone pomimo zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane. Powyższe nie dotyczy wniosków składanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe oraz wniosków składanych w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.