WFOŚiGW w Łodzi informuje, że od dnia 16.02.2021 r. nabór wniosków do Programu Priorytetowego pn. „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2021-2022” zostaje wstrzymany.