2

10lat

W dniach 12-14 maja b.r. już po raz dziesiąty obchodzić będziemy Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Podczas licznych wydarzeń organizowanych w związku z tym jubileuszem w całej Polsce będą zaprezentowane najważniejsze zrealizowane projekty i będzie można przekonać się, jak dzięki obecności Funduszy Europejskich zmieniło się nasze życie i nasze województwo.

Z tej okazji, w najbliższy piątek (12 maja) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi zaprasza na „Dzień Otwarty Projektu Doradztwa Energetycznego”. W ramach obchodów DOFE, w godz. 1000-1400, zapraszamy przedstawicieli JST, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne do siedziby Funduszu. Podczas tego wydarzenia zaprezentujemy cele Projektu Doradztwa Energetycznego oraz dotychczasowe działania zrealizowane przez doradców. Ponadto zapewnimy możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz pozyskania informacji o możliwych formach i rodzajach wsparcia finansowego udzielanego przez WFOŚiGW w Łodzi oraz w ramach różnych programów ogólnopolskich - np. Czyste Powietrze, Mój prąd, Moje Ciepło. Ponadto przedstawimy dotychczasowy dorobek Projektu - wydane materiały informacyjno-promocyjne, a także zaprezentujemy prace konkursowe dzieci i młodzieży, biorących udział w organizowanych przez nas konkursach. Zainteresowanym pokażemy również, jak działa kamera termowizyjna.

O godz. 13:00 zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na szkolenie on-line „Jak wypełnić wniosek o płatność w Programie Czyste Powietrze” – zapisy poprzez kalendarz szkoleń na naszej stronie: www.wfosigw.lodz.pl do dnia 11 maja.

Dodatkowo pracownicy gmin z terenu województwa łódzkiego będą mogli wziąć udział w szkoleniu dotyczącym Programu Mój Prąd.

Najbliższa sobota i niedziela to kolejne ciekawe wydarzenia. W godzinach 1400-1800, zapraszamy Państwa naszych do punktów konsultacyjnych:

12.05 – Zgierz (Park Miejski)

13.05. – Bełchatów (Park Olszewskich)

w ramach wydarzeń organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wśród zaplanowanych atrakcji znajdują się także koncerty, warsztaty, konkursy z nagrodami oraz wiele innych.

Szczegóły na stronie:

https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/5941-zapraszamy-na-dni-otwarte-funduszy-europejskich-2023-w-wojewodztwie-lodzkim

Projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE” finansowany jest w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

3