WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca RN

Anna Jakubowska p.o. Dyrektora Departamentu Środków Zagranicznych, NFOŚiGW

Wiceprzewodniczący RN

Piotr Maks Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi

Sekretarz RN

Hieronim Andrzejewski Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi

Członek RN

Wacław Przybylski Przedstawiciel Samorządu Gospodarczego

Członek RN

Michał Ciepłucha Przedstawiciel organizacji ekologicznych

Członek RN

Radosław Mikuła
p.o. Zastępcy Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Członek RN

Ilona Rafalska
Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego