WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
28.02.2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Dyrektor Biura

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Określenie stanowiska pracy: Dyrektor Biura

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Majchrzak-Pilarczyk zamieszkała w Zduńskiej Woli.

Uzasadnienie dokonanego naboru: Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji Kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór.