WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
27.02.2018

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Dyrektor Biura w WFOŚiGW w Łodzi

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - dotyczy procedury naboru  na stanowisko: Dyrektor Biura w WFOŚiGW w Łodzi.

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Oferowane Stanowisko:Dyrektor Biura

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych aplikacji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Nazwisko i Imię

Miejsce zamieszkania

1.

Majchrzak-Pilarczyk Aleksandra

Zduńska Wola

       

Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, która odbędzie się w dniu 28.02.2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Kandydat wskazany powyżej powinien stawić się z dowodem osobistym. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny.