WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

 • 02.06.2017

  Wyniki Konkursu "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2017"

  WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w dniu 29.05.2017 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2017". Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania. Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia, jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Informacje dotyczące Projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców.

  szczegóły

 • 30.03.2017

  Spotkanie z placówkami oświatowymi dotyczące dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej

  Dnia 29 marca 2017 r przedstawiciele WFOŚiGW w Łodzi zaprezentowali ofertę wsparcia w zakresie edukacji ekologicznej skierowaną do placówek oświatowych województwa łódzkiego. Spotkanie, które odbyło się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zgromadziło wielu przedstawicieli przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych z terenu Łodzi.

  szczegóły

 • 23.03.2017

  Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków - III edycja

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Ochrona Przyrody i Krajobrazu pn.

  „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – III edycja
  szczegóły

 • 14.03.2017

  KONKURSY NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w Konkursach:

  - „Nasza Eko-pracownia"

  - "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018"

  w przypadku, gdy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz ubiega się o rozliczanie w kwotach brutto, każdorazowo jest zobowiązany do przedłożenia interpretacji indywidualnej wydanej w przedmiotowym zakresie (na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie dopuszcza się złożenie kserokopii wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej).

  szczegóły

 • 21.02.2017

  Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Edukacja Ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2017”. Wnioski będzie można składać w terminie od 27.02.2017r. do 17.03.2017r.
  Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.

  szczegóły

 • 01.02.2017

  Konkurs "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.„Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”.

  szczegóły

 • 01.02.2017

  Konkurs "Nasza Eko-pracownia"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasza Eko-pracownia”

  szczegóły

 • 21.12.2016

  Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Kampania Edukacyjno – Promocyjna – Ratujmy Pszczoły”.

  szczegóły

 • 03.11.2016

  Wyniki Konkursu "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków"

  Rozstrzygnięcie drugiego Konkursu w ramach Programu Priorytetowego: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja
  szczegóły

 • 26.09.2016

  Wyniki Konkursu "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017"

  Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania. Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia, jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Informacje dotyczące Projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców.

  szczegóły

1 2 3 4 5 ... 8