WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
15.02.2018

"Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - III edycja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza drugi Konkurs na dotacje z dziedziny Ochrona Przyrody i Krajobrazu pn. „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – III edycja.

Wnioski można składać od dnia 03.04.2018 r. do dnia 30.04.2018 r., na formularzach znajdujących się do pobrania poniżej. Wnioski złożone przed jak i po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.

Do pobrania: