WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
15.02.2018

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej - "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019".

Wnioski można składać od dnia 26.02.2018r. do dnia 23.03.2018r., na formularzach znajdujących się do pobrania poniżej. Wnioski złożone przed jak i po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!

Do pobrania: