WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
15.02.2018

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej - "Ekopracownia pod chmurką"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką”.

Wnioski można składać od dnia 07.05.2018r. do dnia 31.05.2018r., na formularzach znajdujących się do pobrania poniżej. Wnioski złożone przed jak i powyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!

Do pobrania: