WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
11.07.2017

Wyniki Konkursu "Kampania Edukacyjno - Promocyjna - Ratujmy Pszczoły"

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Konkurs z dziedziny edukacja ekologiczna „Kampania Edukacyjno – Promocyjna – Ratujmy Pszczoły” nie został rozstrzygnięty. Wnioski podlegające ocenie nie uzyskały minimalnej ilości punktów określonej w Regulaminie Konkursu pozwalającej na przyznanie dofinansowania.

.