WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
02.06.2017

Wyniki Konkursu "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2017"

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w dniu 29.05.2017 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2017". Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania. Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia, jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Informacje dotyczące Projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców.

Do pobrania:

Wszystkim dziękujemy za udział w Konkursie, a Laureatom życzymy udanej realizacji projektów.